นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT

Application Security Policy

จัดทำเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน เพื่อปกป้องข้อมูล ของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุก จากผู้ไม่หวังดีหรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชัน โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูลขั้นสูงด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูล ผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูล ที่ถูกส่ง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทาง ไม่สามารถนำข้อมูล ไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัส เป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://smeconnext.com

เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ยังใช้ เทคโนโลยีระดับสูง ดังต่อไปนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่แอปพลิเคชัน SME CONNEXT อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Firewall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้ Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูง และ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะ อีกด้วย Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็ก ๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้ บริการ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตามแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว ของผู้ใช้ บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็นต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่าแอปพลิเคชัน SME CONNEXT จะมีมาตรฐานเทคโนโลยี และวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อช่วยมิให้ มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ของท่าน โดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตามแต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาด จากการถูกทำลาย หรือถูกเข้าถึง โดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติ ตามข้อแนะนำ เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ดังต่อไปนี้ด้วยคือ ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งานควรตรวจสอบ Address ของแอปพลิเคชัน ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงแอปพลิเคชัน ควรติดตั้ง ระบบตรวจสอบไวรัส ไว้ที่เครื่อง และพยายามปรับปรุง ให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัส ในเครื่องของท่าน ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT

Privacy Policy

จัดทำเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังแอปพลิเคชัน ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชันของ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ทางแอปพลิเคชัน จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง แอปพลิเคชัน SME CONNEXTจะเก็บ รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้บริการ ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านบางอย่าง เพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของแอปพลิเคชัน ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมแอปพลิเคชัน (Access Times) และแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบาย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของแอปพลิเคชันอื่นที่เชื่อมโยงจากแอปพลิเคชันนี้ เพื่อจะได้ทราบ และเข้าใจว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากแอปพลิเคชันเหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่แอปพลิเคชันดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXTเท่านั้น แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ขอรับรอง ว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน ที่แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือเผยแพร่ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น ในกรณีที่แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการ หรือกิจกรรมของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เป็นต้น แอปพลิเคชัน SME CONNEXT จะกำหนดให้หน่วยงาน ที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน หรืออาจ เลือกที่จะไม่รับข้อมูล หรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอก ความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ทราบในหน้าเว็บ https://smeconnext.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แอปพลิเคชัน SME CONNEXT จึง ได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความ ปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น แอปพลิเคชัน SME CONNEXT จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร แบบปลอดภัยสำหรับข้อมูล ดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าวเช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านแอปพลิเคชัน (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ คุกกี้ ก็จะทำให้แอปพลิเคชันของแอปพลิเคชัน SME CONNEXTสามารถ บันทึก หรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านแอปพลิเคชัน หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ คุกกี้ นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้ นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้ แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่องแอปพลิเคชันมากขึ้น เพราะ คุกกี้ จะช่วยจดจำแอปพลิเคชันที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน SME CONNEXTจะนำข้อมูลที่ คุกกี้ ได้บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT อาจทำการปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นแอปพลิเคชัน SME CONNEXT จึงขอแนะนำให้ ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากแอปพลิเคชันของ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ แอปพลิเคชัน SME CONNEXT ยินดี ที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม ทั้งหลายอัน จะเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุง การให้บริการของแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อ กับแอปพลิเคชัน SME CONNEXT ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

แอปพลิเคชัน SME CONNEXT
บริษัท เอ-แวลลู จำกัด
โทรศัพท์ 082-611-5858
Email : [email protected]